ابن سينا


نوع مرکز درمانی:
درمانگاه
استان:
تهران
آدرس:
تهران-فلکه دوم صادقيه-روبروي پارک استقلال
تلفن:
44070784
فکس
44082361