آزمايشگاه آپادانا


نوع مرکز درمانی:
آزمایشگاه
استان:
كهكیلویه و بویر احمد
آدرس:
خيابان سپاه - فردوسي شمالي - اولين فرعي
تلفن:
07432264219
فکس
-