آزمايشگاه ابن سينا


نوع مرکز درمانی:
آزمایشگاه
استان:
ایلام
آدرس:
چهار راه سعدي -خيابان تختي -روبروي پاساژ تيمورپور
تلفن:
08433332352
فکس
-