آزمايشگاه ابوذر - آزمايشگاه استان تهران


نوع مرکز درمانی:
آزمایشگاه
استان:
تهران
آدرس:
تهران - بلوار ابوذر - بين پل اول و دوم - نبش خيابان چهارم
تلفن:
33198731
فکس
33078620