256تختخوابي تامين اجتماعي-خرم‌اباد


نوع مرکز درمانی:
بیمارستان
استان:
لرستان
آدرس:
خرم آباد گلدشت شرقي
تلفن:
06633426030
فکس
-