540تختخوابي کوثر -سنندج‌


نوع مرکز درمانی:
بیمارستان
استان:
كردستان
آدرس:
بلوار پاسداران-روبروبي بيمارستان تامين اجتماعي
تلفن:
08716668311
فکس
-