11محرم-دامغان‌


نوع مرکز درمانی:
بیمارستان
استان:
سمنان
آدرس:
استان سمنان - شهرستان دامغان - خيابان امام روبه روي پاساژ مطلب خان
تلفن:
5242525
فکس
-