15خرداد بيدخت- گناباد


نوع مرکز درمانی:
بیمارستان
استان:
خراسان رضوی
آدرس:
خراسان رضوي -گناباد-بيدخت
تلفن:
57222622
فکس
-